Το ROI στη διαφήμιση: Πώς να μετρήσετε την επιτυχία σας

Το ROI, ή Return on Investment, είναι ένας δείκτης απόδοσης που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας μιας επένδυσης ή για τη σύγκριση της απόδοσης διαφόρων διαφορετικών επενδύσεων. Για τον υπολογισμό του ROI, το όφελος (απόδοση) μιας επένδυσης διαιρείται με το κόστος της και το αποτέλεσμα εκφράζεται ως ποσοστό. Στη διαφήμιση, το ROI χρησιμοποιείται για […]

Development

Development Ειδικών Απαιτήσεων

Car Rental Website (booking engine)

Hotel Website (booking engine)

Digital
marketing

Development

Κατασκευή ιστοσελίδας

Κατασκευή e-shop

WordPress development

Υποστήριξη ιστοσελίδας

Development Ειδικών Απαιτήσεων

Car Rental Website (booking engine)

Hotel Website (booking engine)

Digital Marketing

Google Ads

Facebook / Instagram Ads

SEO - Search Engine Optimization

CRO - Conversion Rate Optimization

Development

Κατασκευή ιστοσελίδας

Κατασκευή e-shop

WordPress development

Υποστήριξη ιστοσελίδας

Development Ειδικών Απαιτήσεων

Car Rental Website (booking engine)

Hotel Website (booking engine)

Digital Marketing

Google Ads

Facebook / Instagram Ads

SEO - Search Engine Optimization

CRO - Convertion Rate Optimization

Δημιουργία ιστοσελίδας

Δημιουργία
e-shop

Digital
marketing

Έχουμε λάβει το μήνυμά σας.

Θα σας απαντήσουμε το συντομότερο.